Català | Español | English

PLANEJAMENT

URBANITZACIÓ SUBSECTOR B LA RAJOLERIA. SANT POL DE MAR

Situació:
Subsector B. Sector "La Rajoleria". Sant Pol de Mar. Maresme

Data planejament i projecte:
1998-2001

Data obres:
Juliol 2001 - Novembre 2002

Superfície:
22.970 m²

Pressupost estimat:
47.909.070 pts.

Arquitectes:
Ferran Cardenyes, Carles Juvé, Armand Garcia

Promotor:
Andollsa, S.L. Ramon Serra

Col·laboradors:
Enric Torrabadella, advocat.
Martí Masvidal, arquitecte. Laia Piqué, estudiant d'arquitectura.
Albert Casas, aparellador. Jordi Cusachs, enginyer obra civil.

Empreses constructores:
Construccions Agell, S.L., Incunart, S.L.